VideoTutorials-bg.com

CorelDraw - урок 2 | ¬реме: | ќценете урока с:
598

»зберете желани€ от вас урок

Ќаучете Adobe Illustrator - ”рок 6
¬ този урок от сери€та ще научите повече за цветовете и различните методи за оцвет€ване на обекти. ўе разберете как да промен€те прозрачността на обектите. —ъщо така ще ¬и покажа как да слагате различни четки за окунтор€ване на обекти и за прилагане на различни шарки и градиенти.
ќценка: 6.29 —ложност: ниска ќт: mitko_uz
CorelDraw - урок 3
¬ урока ще се научите да работите с перфектните фигури в програмата. —ъщо под инструментите на Basic Shapes, Arrow Shapes и други.
ќценка: 7.76 —ложност: ниска ќт: miro91
CorelDraw - урок 2
¬ урока ще се научите да чертаете фигури с CorelDraw. »нтрументите които ще ползваме са rectangle tool, elipse tool, polygon tool, start tool и други.
ќценка: 6.55 —ложност: ниска ќт: miro91
Ќаучете Adobe Illustrator - ”рок 5
¬ този урок от сери€та ще се запознаете с инструмента Pencil и неговите настройки. —ъщо така ще нарисуваме кути€та за моливи и ще оцветим ц€лата рисунка с инструмента Live Paint Bucket.
ќценка: 8.21 —ложност: ниска ќт: mitko_uz
Ћого на Windows Vista
¬ урока ще векторизираме логото на уиндолс виста, като ще се научите да ползвате, н€колко инструмента, и обции на CorelDraw.
ќценка: 7.51 —ложност: ниска ќт: miro91
Ќаучете Adobe Illustrator - ”рок 4
¬ този урок от сери€та ще разберете как да нарисувате векторен молив. ¬ урока ще упражните знани€та си за подравн€ване и селектиране от миналите уроци, а ще се запознаете и с нови техники и тънкости.
ќценка: 7.69 —ложност: ниска ќт: mitko_uz
Ќаучете Adobe Illustrator - ”рок 3
¬ този урок от сери€та ще разберете повече за подравн€ването и селектирането на обекти в програмата. ўе се запознаете и със Star tool.
ќценка: 7.75 —ложност: ниска ќт: mitko_uz
CorelDraw - урок 1
ўе се запознаете с работната среда, менютата в програмата и инструментите от tool box-а. ўе разберете какво е обект и какви параметри има.
ќценка: 6.53 —ложност: ниска ќт: miro91
Ќаучете Adobe Illustrator - ”рок 2
¬ втори€ урок от сери€та ще се научите да селектирате и групирате обекти.
ќценка: 7.05 —ложност: ниска ќт: mitko_uz
Ќаучете Adobe Illustrator - ”рок 1
¬ първи€ урок от сери€та ще се запознаете с работната среда на Adobe Illustrator.  акто и ще научите малко за подравн€ването на обекти.
ќценка: 7.31 —ложност: ниска ќт: mitko_uz
¬екторен ќрб
¬ този урок за Adobe Illustrator ще разберете как да си направите векторен орб. ўе научите нови техники, свързани с прозрачността, режимите на смесване, градациите, както и за инструмента Blend.
ќценка: 8.58 —ложност: ниска ќт: mitko_uz
ћодерни кръгчета
“ези доста попул€рни кръгчета ще можете да правите и ¬ие след като изгледате видео урока.
ќценка: 7.9 —ложност: средна ќт: carnophage